Pionir nagradna igra koja će trajati.11.
Pod Pionirovim proizvodom se podrazumijeva bilo koji proizvod iz sljedećih grupa:.Prireiva zadržava pravo na promjenu pravila uslijed tehnikih ili komercijalnih razloga ili razloga na strani javnosti uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva finansija, te provedbu zakonom propisane procedure.Prireiva se obavezuje da će uvati tajnost dostavljenih linih podataka i da ih bez izriitog doputenja uesnika u nagradnoj igri neće pohranjivati, obraivati, koristiti ni dostavljati trećim osobama.U.59h) Nagradna igra organizirana je radi promocije drutva Pionir.o.o.Prireiva takoer zadržava pravo da ne dodijeli nagrade ako se: pojavi sumnja u tanost linih podataka dobitnika nagrade, utvrdi da je osoba u nagradnoj igri uestvovala kreći Pravila, nagrada zbog pogreno ispunjenih podataka od strane dobitnika nagrade se ne može dodijeliti.Zatita linih podataka lan.Prireiva nije obavezan pismeno odgovarati na zahtjeve osoba koje nisu na vrijeme (u predvienom roku) dostavile svoje osobne podatke.Boravak gostiju u okviru vauera podrazumijeva period.U sluaju spora po bilo kojem osnovu u vezi predmetne nagradne igre, nadležan će biti Općinski sud u Sarajevu.
Izvlaenje će biti provedeno u 3 (tri) kruga na nain da će: Prvo izvlaenje će biti.Prireiva će u skladu sa odredbom.Dobitnici pojedinanih nagrada iz svakog kruga bit će obavijeteni SMS porukom ili putem telefonskog poziva o dobitku i to najkasnije u roku od 6 dana po okonanju svakog kruga izvlaenja.Pravila nagradne igre iznosi: Vauer za zimovanje na Zlatiboru, Republika Srbija 163,72 KM Vauer za doek Nove godine u hotelu Izvor Aranelovac, Republika Srbija 189,30 KM Vauer za doek Nove godine u hotelu Sloboda abac, Republika Srbija 744,62 KM Alfa Plam peć za etažno grejanje.Drutvo BAM consult.o.o.Sarajevo pažljivo će uvati pribavljene osobne podatke i koristiti ih u skladu sa zakonom te samo u svrhu za koju su sakupljeni.Ove zime sprema se velika regionalna.Dobitnik će nagradu dobiti na naznaenu adresu najkasnije 30 dana od dana kada je podatke o adresi ostavio operateru prireivaa.Prireiva nagradne igre takvu će saglasnost provjeriti najkasnije prilikom fortune lounge casinos group dodjele nagrade.Po okonanju ove Nagradne igre, spisak svih dobitnika će biti objavljen u dnevnim novinama Glas Srpske i to najkasnije  u roku od 15 dana od dana posljednjeg kruga izvlaenja.